dan-bai-phan-tich-cam-hung-lang-man-va-tinh-than-bi-trang-trong-bai-tho-tay-tien-cua-quang-dung-tu-do-lien-he-voi-tu-ay-cua-to-huu-de-nhan-xet-diem-giong-va-khac

Dàn bài: phân tích cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Từ đó liên hệ với Từ ấy của Tố Hữu để nhận xét điểm giống và khác nhau về cảm hứng lãng mạn trong mỗi tác phẩm

09/07/2020 Duong Le 0

Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng. Từ đó liên hệ với “Từ ấy” của Tố Hữu để nhận xét điểm giống và khác nhau về cảm hứng lãng mạn [Đọc thêm…]