phep-an-du

Phép ẩn dụ.

30/03/2023 Cô Hiền Phương 0

ẨN DỤ. I. Khái niệm: – Ẩn dụ là biện pháp tu từ dùng tên gọi của sự vật/hiện tượng này bằng tên của sự vật/hiện tượng khác có nét tương đồng giữa 2 đối tượng về mặt nào đó [Đọc thêm…]