Bàn luận về lý tưởng sống của thanh niên ngày nay

ly-tuong-cua-thanh-nien-ngay-nay

Bàn luận về lý tưởng sống của thanh niên ngày nay

 • Mở bài:

Thanh niên (tuổi trẻ) là thế hệ những người trẻ tuổi trong xã hội. Lịch sử đã chứng minh rằng, một đất nước có hùng mạnh và phồn vinh ở tương lai hay không chính là do thế hệ thanh niên hôm nay dốc sức xây dựng. Bởi thế, xây dựng lý tưởng sống đúng đắn, phù hợp với thời đại ngày nay cho thế hệ thanh niên là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Lý tưởng sống như ngọn đèn soi đường cho thanh niên bước tới tương lai.

 • Thân bài:

Lý tưởng sống là gì?

Lý tưởng sống là mục đích sống tốt đẹp, có ý nghĩa trong cuộc đời mà mỗi con người muốn hướng tới và khát khao muốn đạt được. Lý tưởng sống cũng đồng nghĩa với sống sống có lý tưởng. Người có lý tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện mình hơn, giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội, đất nước và nhân loại.

Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay là gì?

Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay là ước mơ, khát vọng, mục đích sống tốt đẹp, cao quý mà thế hệ thanh niên ngày nay đang hướng đến. Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam ngày nay là xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Tại sao phải rèn luyện lý tưởng sống cho thanh niên ?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Điều đó khẳng định vai trò của thanh niên là vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước. Họ không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Bên cạnh đó, thanh niên luôn sung sức, năng động, sáng tạo nhất trong xã hội. Với sự tinh nhạy của tuổi trẻ, họ nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội.

Thanh niên là lớp người sống có khát vọng, có ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái. Vì cộng đồng và lợi ích quốc gia họ luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình. Thanh niên chính là lực lượng trẻ tuổi, đang học tập và làm việc, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Cơ cấu dân số nước ta là cơ cấu dân số trẻ. Nghĩa là lực lượng lao động trẻ, trong đó có thanh niên chiếm một số lượng đông đảo nhất. Họ chính là động lực để phát triển nền kinh tế đất nước.

Thanh niên là thế hệ kế thừa và phát huy các thành quả lao động của cha ông trong hiện tại và tương lai. Thanh niên cũng là thế hệ gánh vác các trọng trách đối với gia đình, xã hội và đất nước.

Là thanh niên nhất định phải sống có lý tưởng. Bởi người sống có lý tưởng sẽ luôn biết học tập và rèn luyện không mệt mỏi. Người có lý tưởng luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất.

Sống có lý tưởng giúp thanh niên có ý thức, trách nhiệm đối với gia đình, xã hội và đất nước. Lý tưởng sống cao đẹp giúp thanh niên biết sống vì người khác. Vì cộng đồng mà không ngại ngần gian khổ để hành động.

Người sống có lý tưởng luôn biết trọng danh dự. Họ luôn gương mẫu, làm gương sáng cho người khác. Họ không tham lam, ích kỉ, tham nhũng hay hối lộ trong công việc. Người sống có lý tưởng luôn được mọi người tôn trọng.

Lý tưởng quyết định sự thành bại trong cuộc sống. Lý tưởng cao cao đẹp dẫn dắt sự nghiệp đi đúng hướng. Nó cũng tăng thêm sức mạnh cho con người vượt qua trở ngại để đạt thành công. Lý tưởng cho ta sức mạnh để chiến thắng mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Một thanh niên sống có lý tưởng sẽ trở thành tấm gương sáng để người khác học tập và làm theo.

Thanh niên ngày nay phải rèn luyện lý tưởng sống như thế nào?

Mỗi thanh niên phải ra sức học tập và rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất năng lực xây dựng lý tưởng sống. Thanh niên phải biết yêu nhân dân, yêu đất nước, quyết tâm xây dựng và giữ gìn nền hòa bình của đất nước. Thanh niên phải biết xây dựng lối sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, tiến bộ và phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc trong thời kì hội nhập quốc tế.

Chăm chỉ học tập và làm việc và sáng tạo trong công việc để làm giàu cho bản thân, góp phần làm giàu đất nước. Sống phải có ước mơ, hoài bão lớn lao. Sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Sống tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào tương lai của cộng đồng và đất nước.

Thanh niên phải luôn phấn đấu học tập rèn luyện mình. Có ý thức nâng cao, bồi dưỡng tri thức, rèn luyện nhân cách, nhân phẩm tốt đẹp. Cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ người khác trong công việc và trong cuộc sống.

Bài học nhân thức và hành động:

Là thanh niên trong thời đại mới, tuổi trẻ phải không ngừng suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lý tưởng chung của dân tộc, của nhân loại, v sự tiến bộ của bản thân và xã hội, luôn vươn tới sự hoàn thiện của bản thân về mọi mặt, cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung.

Phê phán, tố cáo, đả kích những hành vi gây hại cho xã hội. Biểu dương ca ngợi những tấm gương sáng ngời về tinh thần học tập, ý chí vươn lên, có đóng góp thiết thực trong cuộc sống.

 • Kết bài:

Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay không gì cao quý hơn là sống vì đất nước. Mỗi thanh niên trong thời kì hội nhập quốc tế phải ra sức xây dựng cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, tiến bộ và phù hợp với thời đại mới. Ngay từ bây giờ, mỗi học sinh cũng phải ra sức rèn luyện mình và hướng đến hình thành một lý tưởng sống tốt đẹp. Phấn đấu học tập và rèn luyện mình trở thành một người hữu ích, mai này đem sức mình xây dựng quê hương, đất nước.


Tham khảo:

Bàn về lý tưởng sống của thanh niên ngày nay

Sự phát triển của thế giới đang diễn ra từng ngày, từng giờ, cùng với đó là sự thay đổi trên mọi lĩnh vực, nó đòi hỏi con người cũng cần có những thay đổi để thích ứng. Đứng trước những đòi hỏi đó, là một người thanh niên Việt Nam trong thế hệ mới, là lực lượng đông đảo và mang sứ mệnh lớn trong sự phát triển của đất nước, chúng ta cần phải có mục đích sống, lí tưởng sống cho bản thân.

“Lí tưởng sống là gì?’’ Có rất nhiều quan niệm về lí tưởng sống. Tuy nhiên đều hướng tới đó là lí tưởng sống là một lối sống, là một mục đích tốt đẹp nhất, cao đẹp nhất mà con người phấn đấu để đạt tới, đó là niềm tin là điều mà con người tôn thờ, khát khao. Lí tưởng sống chính là nguồn sang chỉ đường cho ta đi đến mục đích và đó là con đường sang. Lí tưởng cũng tạo ra sức mạnh, nó tạo ra động lực thúc đẩy, động viên con người hành động để đạt được mục đíc. Con người sống có lí tưởng cao đẹp là người luôn biết suy nghĩ, luôn định hướng rõ ràng con đường mình phải đi, mà không bị cám dỗ, níu kéo bởi những điều tầm thường, hèn kém.

Trong hoàn cảnh nước nhà gặp giặc ngoại xâm, lí tưởng chung của con người Việt Nam là giết giặc cứu nước. Lí tưởng đó đã soi rọi con đường mà người dân Việt Nam đang đi, họ hiểu rõ “thà làm ma nước nam chứ không làm vương đất Bắc”. Đặc biệt là thế hệ thanh niên Việt Nam thời kì cứu nước. Những con người ấy tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã cống hiến tuổi trẻ của mình vì mục đích cao cả là giải phóng dân tộc. hai mươi mốt tuổi, với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ và hành trang là bầu máu nóng sôi sục, lòng yêu quê hương, đất nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời quê hương thân yêu ra đi với một hoài bão lớn, nung nấu một quyết tâm nóng chảy đó là “giành tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những gì tối hiểu’’. Bác đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Những người thanh niên ấy còn là chị Trâm, anh Thạc. Gạt bỏ đi cuộc sống sung sướng, có thể có tình yêu và làm bác sĩ ngày chính quê hương, hưởng một cuốc sống với tuổi trẻ thanh xuân vô tư, vô lo, nhưng chị Trâm đã lựa chọn con đường khổ cực hơn, làm bác sĩ chữa bệnh cho anh bộ đội, gạt bỏ tình cảm cá nhân, chỉ vì một lí tưởng duy nhất là làm cách mạng… Điều làm ta khâm phục hơn nữa còn là ý chí phi thường xông xáo, bạo dạn như chính con người anh hung Lí Tự Trọng; 17 tuổi đẹp như một bức tranh, 17 tuổi là cái tuổi vui chơi, học tập, nhưng người thanh niên ấy đã đi làm cách mạng và hi sinh ở các tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, sau những thánh ngày bị tra tấn thể xác dã man nhất, trước khi bị xử chém., anh không hề xin được khoan hồng, mà đã hung hồn tuyên bố “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng, tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là cách mạng, không thể có con đường nào khác’’. Câu nói này đã là tuyên ngôn thể hiện trách nhiệm thời đại của những người trẻ tuổi và đi theo câu nói của người thanh niên này để “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Từ đây ta có thể thấy rõ được lí tưởng sống để bảo vệ dân tộc đã là mục đích phấn đấu của mọi tầng lớp, đặc biệt là thanh niên Việt Nam trong thời kì chiến tranh.

Việt Nam đang trên đà phát triển, hội nhập với nền kĩ thuật toàn cầu, công nghệ thong tin phát triển dần thay thế sức lao động của con người nên đòi hỏi thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay cần xông pha vào các trận chiến như sáng tạo khoa học kĩ thuật, phát triển kinh doanh, tham gia các chương trình sáng tạo, tạo nên các sản phẩm từ tri thức, giúp đỡ con người trong kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh chóng… Đó mới là lý tưởng sống hợp thời đại.

Có nhiều tấm gương khiến chúng ta thực sự tự hào và ngưỡng mộ. Đã có rất nhiều những tấm gương thanh niên khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn vươn lên với thành tích xuất sắc trong học tập, chúng ta có thể kể đến hàng loạt các tấm gương như trong những bài viết về những thí sinh khuyết tật nhân mùa thi đại học hàng năm hoặc trong lễ tuyên dương thủ khoa đầu vào, đầu ra đại học: Đó là Nguyễn Đình Chung (khiếm thị) thủ khoa đầu vào đại học Kinh Bắc, chàng trai bại liệt Hoàng Đình Quân ) thủ khoa đầu vào đại học Thái Nguyên và còn rất nhiều tấm gương thanh niên khác nữa. Những thanh niên ấy không hề tự ti về bản thân, mà luôn cố gắng hết mình học tập rèn luyện gian khổ để góp sức mình cống hiến cho xã hội, là những người tiêu biểu ‘’ tàn nhưng không phế ‘’ của xã hội. Trên con đường đi tới thành công, sẽ có lắm chông gai, thử thách, có nhiều lúc chúng ta muốn từ bỏ, muốn gục ngã, đầu hang trước số phận nhưng bạn ơi! Hãy nhìn vào những tấm gương kia mà vươn lên, có như thế bạn mới thành công được…

Ấy vậy mà hiện nay nhịp sống gấp gáp, hối hả, một số bộ phận thanh niên nhầm lẫn lí tưởng và nhu cầu, hay sống không lý tưởng. Có lẽ vì chưa định hướng được lí tưởng, một số thanh niên sống rất buông thả, tha hóa, sống theo phong trào, nước đến chân rồi mới nhảy, há miệng chờ sung, sống không có mục đích, không dung thời gian để học tập, trau dồi kiến thức mà chỉ sa vào tệ nạn xã hội; trò tiêu khiển, quên đi bản than, quên đi mục đích sống vì cộng đồng. Thật đáng buồn thay khi trên tin tức, ta có nghe thấy những thanh niên bị xử phạt vì phạm các tội như cướp của, giết người ngày càng nhiều, còn có các xe motor kẹp 3, kẹp 4, lạng lách, đánh võng trên đường hay trong các sàn bar thâu đêm, những bạn trẻ vui đùa, mê đắm. Có những thanh niên còn chưa tới tuổi thành niên đã chơi ma túy, dẫn nhau vào nhà nghỉ,… Điều đó thực rất đáng lo ngại!

Thanh niên chúng ta cần phải định hướng lí tưởng phát triển bản thân, đem kiến thức, chất xám để xây dựng đất nước. Là một người học sinh, trước tiên chúng ta cần phải thực hiện cuộc cách mạng bản thân( nó xuất phát từ 3 yếu tố: ý thức sâu sắc, tính chất mạnh mẽ, ý chí vững vàng) sau đó rèn luyện bản thân, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trau dồi tri thức, hiểu biết, học tập thật tốt, dám ước mơ và cố gắng thực hiện mục đích của mình để xứng đáng với sự hi sinh của anh hùng bảo vệ độc lập dân tộc và lòng mong mỏi của Bác Hồ.

Chia sẻ bài viết:

8 Trackbacks / Pingbacks

 1. Suy nghĩ về lý tưởng sống qua bài thơ Lá Xanh: "Người vá trời lấp bể; Kẻ đắp luỹ xây thành..." (Nguyễn Sĩ Đại) - Theki.vn
 2. Nghị luận: Tâm lý "ta về ta tắm ao ta" và vấn đề hội nhập thế giới - Thế Kỉ
 3. Dàn ý nghị luận: "Chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất" (Lê-nin) - Theki.vn
 4. Suy nghĩ về lý tưởng của thanh niên trong đời sống hiện nay - Theki.vn
 5. Nghị luận về vai trò của lí tưởng sống cao đẹp đối với thanh niên ngày nay - Theki.vn
 6. Suy nghĩ về vấn đề tình yêu trong lứa tuổi học sinh ngày nay - Theki.vn
 7. Nghị luận về vấn đề yêu sớm của học sinh ngày nay - Theki.vn
 8. Nghị luận: Sống có nghĩa vụ - Theki.vn

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.